Munkavédelmi-, és/vagy a tűzvédelmi oktatás fontossága

munkavédelmi oktatás célja, hogy a munkavállalók megismerjék és elsajátítsák az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályait olyan színvonalon, hogy azt a munkavégzésük teljes tartama alatt készségszinten alkalmazni is tudják.

tűzvédelmi oktatás célja, hogy a munkavállalók megismerjék munkahelyük tűzvédelmi jellemzőit, valamint a munkafolyamatok, a felhasznált anyagok és a gyártott termékek tűzveszélyességét, továbbá a szervezet Tűzvédelmi Szabályzatának tartalmát és előírásait.

A munka-, és tűzvédelmi oktatás jogi háttere

A munkavédelemről szóló törvény értelmében a munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló munkába álláskor; munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor; munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor vagy új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény szerint a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

A hatályos előírások alapján a munkavédelmi oktatási ismeretek megszerzéséig a munkavállaló nem foglalkoztatható!

Amennyiben további kérdése merült fel a témával kapcsolatban, kérem keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeinken, vagy kérje egyedi ajánlatunkat!

Tudnivalók újonnan induló és működő vállalkozásoknak

Tudnivalók újonnan induló és működő vállalkozásoknak

Nem tudja, hogy milyen dokumentumokkal kell rendelkezzen a munkavédelem és tűzvédelem területén?

A legáltalánosabb és legfontosabb dokumentumok, személyi-, tárgyi- és szervezési feltételek, munkáltatói kötelezettségek a teljesség igénye nélkül.

MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI TEMATIKA

Az oktatási tematika az általános és speciális munkavédelmi és tűzvédelmi elemeket tartalmazza, amelyekről a munkavállalókat oktatni kell.

Az oktatási tematika elkészítése munkabiztonsági, tűzvédelmi és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül, azonban tematika ismeretében más a munkáltató is oktathatja a munkavállalókat. 

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

A kockázatértékelés minden vállalkozásnál kötelező dokumentum, ha már 1 fő munkavállalót foglalkoztat.  Tevékenységtől függően kell elvégezni a munkahelyi-, kémiai-, biológiai-, éles-, helyes eszközök kockázatértékelését. 

A munkahelyi kockázatértékelést a tevékenység megkezdése előtt el kell végeztetni. Az elkészült dokumentáció alapján tudjuk meghatározni, milyen egyéni védőeszközöket, védőfelszereléseket kell biztosítani a munkavállalók részére, valamint az orvosi vizsgálatok rendjének dokumentációja is ez alapján fog elkészülni. 

A munkahelyi kockázatértékelést indokolt esetben, de legalább 3 évente kell elvégezni.

Kémiai kockázatértékelést kell készíteni, amennyiben a tevékenység során vegyi anyagot vagy veszélyes keveréket használnak fel, tárolnak vagy forgalmaznak. 

Biológiai kockázatértékelést kell végezni azokon a helyeken, ahol fertőzésveszély vagy járványveszély lehetősége áll fenn. A kockázatértékelést évente felül kell vizsgálni. 

Éles-, hegyes eszközök kockázatértékelést kell készíteni minden egészségügyi szolgáltatónak, ahol a dolgozók tű vagy más éles, hegyes eszközt használnak a munkavégzés során. A kockázatértékelés évente felül kell vizsgálni. 

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK JUTTATÁSÁNAK BELSŐ RENDJE, NYILVÁNTARTÁSOK

A veszélyes munkafolyamatoknál ,technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve károsító hatásuk csökkentése érdekében a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, rendeltetésszerű használatukra a munkavállalókat ki kell oktatni és az egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatát meg kell követelni.

ORVOSI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK RENDJÉNEK SZABÁLYOZÁSA, AZ ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK MEGLÉTE, ÉRVÉNYESSÉGE

A munkáltatók kötelesek biztosítani a munkaköri alkalmassági vizsgálatokat az alkalmazottjaik számára. Az alkalmassági vizsgálatokat az adott munkakörre és az alkalmazott egészségi állapotára szabják, és azokat a munkaviszony kezdetén, illetve rendszeresen is el kell végezni. 

A munkáltatók munkavállalóikra kiterjedően foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást (azaz üzemorvost) kötelesek biztosítani. Az orvosi alkalmassági vizsgálat a vonatkozó előírások szerinti ütemezésben és módon történik, az eredményeként pedig megállapításra kerül a munkavállaló alkalmassága vagy alkalmatlansága az adott munkakörre vonatkozóan.

MENTÉSI TERV (jogszabály által meghatározott esetekben)

Mentési tervet kell készíteni ott, ahol a kialakult veszélyes állapot fokozott szervezettséget igényel, illetve ehhez megfelelő személyi-, és eszköz feltételeket kell biztosítani.

Tartalmazza a szervezet által követendő eljárást egy váratlan esemény vagy katasztrófa esetére, amely veszélyeztetheti az alkalmazottak biztonságát, az infrastruktúrát vagy a tevékenységeket.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT, TŰZRIADÓ TERV

A tűzvédelmi szabályzat lényege, hogy egységes szerkezetbe foglalja egy adott létesítmény, vagy azon belüli terület egy részének tűzvédelmi szabályait.

Tűzriadó tervet a jogszabályban meghatározott esetekben szükséges elkészíteni.

MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGEK ELLENŐRZÉSE

Minden-a munkavállaló egészségét és biztonságát szemelőt tartó vállalkozás részére meghatározott időközönként nélkülözhetetlenné válik a munkavédelmi és tűzvédelmi megfelelősségek ellenőrzése és célvizsgálata.

Az ellenőrzés kiterjedhet a munkahelyekre, a munkafolyamatokra, a raktározásra és anyagtárolásra, az egészségvédelemre és a dokumentálásra is.

Célja a munkahelyi kockázatok, veszélyforrások és a tűzvédelmi helyzet felmérése.

Az ellenőrzés során szakértő kollégáink által készített szemlejegyzőkönyv tartalmazza a feltárt hiányosságokat és azok megszüntetésére tett megoldási javaslatokat.

A VÉGZETT TEVÉKENYSÉG FÜGGVÉNYÉBEN, TOVÁBBI DOKUMENTUMOKRA, KÉPZÉSEKRE LEHET SZÜKSÉG

Munkahelyi elsősegély nyújtás tárgyi és személyi (képzett munkahelyi elsősegélynyújtó személy) feltételeinek biztosítása.

Jogszabályban előírt munkavédelmi képviselő megválasztása, munkavédelmi képviselő képzése.

Tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörben foglalkoztatott munkavállalók és közvetlen vezetőiknek szükséges tűzvédelmi szakvizsga megléte, nyilvántartása.

Gépkezelői jogosultságok, szakképesítést igazoló dokumentumok, írásos megbízások(például emelőgép kezelők részére).

Gépek, berendezések, létesítmények üzembehelyezése, időszakos ellenőrző-és időszakos biztonsági felülvizsgálatok.

Gépek, berendezések, munkaeszközök villamos felülvizsgálata.

Munkakörnyezeti tényezők (például zaj, por, rezgés, megvilágítás, légállapotok) vizsgálatáról szóló jegyzőkönyvek.

Épületek, létesítmények villamos-és villámvédelmi biztonsági felülvizsgálata.

Amennyiben további kérdése merült fel a témával kapcsolatban, kérem keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeinken, vagy kérje egyedi ajánlatunkat!